Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Cách sống

 Một từ "Em "...?
   Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng.    Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.
   Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.
   Chỉ vì một từ em mà em đã xao lòng. 
   Chỉ thiếu một từ em mà em cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói. 
   Cách sống nào cho ta...?