Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Chuyến đò ngang

   Hoàng hôn, chiều tím hoàng hôn .  
   Nhớ em tôi lại gửi hồn vào thơ. 
   Ôm lòng, giấu kín mộng mơ.  
   Em ơi! Sao để thẩn thờ cho tôi ?

   Người xa bến vắng, chiều thu ấy.  
   Có nhớ bò xưa, cỏ úa vàng ? 
   Có nhớ đò ngang, bên bến vắng  
  Trời đông nước lạnh, mãi đợi ai...

   Đò ấy thu sang ,thiếu vắng nàng  
   Có người bỏ lỡ, chuyến đò ngang . 
   Đò ngang đã hẹn ,cùng qua bến . 
   Đâu biết rồi sao, lại lỡ làng ?

   Cùng bến đò ngang ,ánh chiều vàng 
   Cùng người thả mộng, trên đò ngang . 
   Đò ngang đưa người ,qua bến mộng . 
   Người bước qua đò, mộng vỡ tan...