Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

an lành...

Giáng Sinh an lành - Hạnh phúc nhé...Lời chúc của LM xin gửi đến các bạn .

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Dấu chấm hỏi ?

              Đời là vạn ngày sầu ...
                                 Buồn quá !
                       

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Chết...?

          NGÔN NGỮ VIỆT NAM
             QUẢ LÀ PHONG PHÚ ...
Đang mạnh khỏe mà chết gọi là Mạnh tử.
Chết già gọi là Lão tử.
Người to lớn, dềnh dàng mà chết gọi là Khổng tử,
Chết mà bị dời tới dời lui gọi là Du tử Lê.
Chết ở sông gọi là Giang tử.
Bị lạnh chết gọi Hàn mặc tử
Cung nữ mà chết gọi là tử cung.
Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
Điện giật mà chết gọi là Điện tử,
Cha chết gọi là Phụ Tử,
Mẹ chết gọi là Mẫu Tử,
Em chết gọi là Đệ Tử,
Vợ chết gọi là Thê Tử,
Thầy giáo chết gọi là Sư Tử,
Học trò chết gọi là Sĩ Tử
Quân lính chết gọi là Quân Tử,
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử,
Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.
Chết trong khi đi toilet gọi là Tiểu Tử.
Bạn còn biết các cách "tử" nào nữa không?
̣̣(ST)